Giấy Dán Tường Hàn Quốc BESTI MS: 83070-583072-3, 83070-383073-1

Giấy Dán Tường Hàn Quốc BESTI MS: 83073-1

Giá:
Tình trạng:
Thông số kỹ thuật