GIẤY DÁN TƯỜNG HÀN QUỐC CANGIẤY DÁN TƯỜNG HÀN QUỐC CANVAS VOL.5: 30067-9VAS VOL.5: 30067-9

GIẤY DÁN TƯỜNG HÀN QUỐC CANVAS VOL.5: 30067-9

Giá:
Tình trạng:
Thông số kỹ thuật

Kích thước : 1.06 m x 15.6 m