GIẤY DÁN TƯỜNG VIỆT GIẤY DÁN TƯỜNG VIỆT NAM DESIGN: AA -737NAM DESIGN: AA -737

GIẤY DÁN TƯỜNG VIỆT NAM DESIGN: AA -737

Giá:
Tình trạng:
Thông số kỹ thuật

Kích thước : 0.53 m x 10 m