GIẤY DÁN TƯỜNG VIỆT NAM FLORIST: 101-12

GIẤY DÁN TƯỜNG VIỆT NAM FLORIST: 101-12

Giá:
Tình trạng:
Thông số kỹ thuật

Kích thước : 0.53 m x 10 m